Pravidla a podmínky


 • Minimální věk řidiče je 23 let pro vozy kategorií A, B, a C a 25 pro všechny ostatní katergorie. Shora věk není omezen.
 • Platný český řidičský průkaz je platný po celé EU, tedy i v Řecku. Není potřeba mít mezinárodní.
 • Řidič musí mít platný ŘP minimálně rok před zapůjčením vozu .
 • Druhý řidič je zdarma a vztahují se na něj ty samé podmínky jako na řidiče hlavního. Na řidiče nezapsaného v předávacím protokolu se nevztahuje pojištění.
 • Přistavení a vyzvednutí u hotelu nebo na letišti je v denních hodinách zdarma, v nočních hodinách mezi 22:00 - 8:00 je účtován poplatek 20 Euro.
 • Dětské sedačky jsou zdarma, požadovaný počet a typ uveďte do rezervačího formuláře
 • Po dobu zápůjčky si žádnou zálohu nenecháváme, ani není potřeba ručení kartou. Obvykle požadujeme zálohu na doručení auta. Záloha na doručení se v případě včasného zrušení vrací v plné výši zpět. Za včasné zrušení se považuje zrušení emailem nebo sms do týdne před plánovaným doručením vozu. V případě zrušení rezervace později se vrácení zálohy řeší individuálně. Zrušení musí být námi potvrzeno zpět. Záloha na doručení je cca 10 procent z ceny a platí se v korunách převodem.
 • Všechny vozy mají základní pojištění, u kterého je spoluúčast 750 Euro pro malá a 1000 Euro pro velká vozidla. Pojištění s nulovou spoluúčastí je možné za 10 Euro u malých a 15 Euro u velkých vozidel za den. Toto pojištění kryje všechna poškození z normální silničního provozu včetně skel, zrcátek či pneu... Pokud nemáte variantu s plným pojištěním, je potřeba buď záloha hotově nebo kreditní karta.
 • Všechna vozidla jsou pojištěna proti krádeži a to v plné výši ceny vozidla.
 • Na řidiče se vztahuje osobní pojištění pro případ úrazu
 • Ceny zahrnují všechny místní daně a poplatky.
 • Spotřebované pohonné hmoty jsou hrazeny řidičem. Auto dostanete s nějakým stavem PHM, ten bude vyznačen v předávacím protokolu, a zase s tímto stavem byste měli auto vrátit.
 • Všechny pokuty jsou hrazeny řidičem.
 • Řidič smí vozidlo používat pouze v souladu s dopravními předpisy a je povinen s k zapůjčenému autu chovat slušně a ohleduplně. V případě porušení podmínek níže si vyhrazujeme právo odebrat auto zpět bez náhrady již zaplaceného půjčovného:
 1. Řidič nezapsaný v předávacím protokou nesmí vozidlo řídit a nevztahuje se na něj pojištění.
 2. Řízení pod vlivem alkoholu a návykových látek je přísně zakázáno a v případě nehody se na řidiče nevztahuje pojištění
 3. Vjezd na nezpevněné cesty je zakázán a pojištění zde není platné.
 4. Počet osob a zatížení vozu nesmí překročit povolené hodnoty, tedy například není možné v pětimístném vozu vézt šest osob
 5. V případě nehody je řidič povinnen okamžitě informovat zástupce půjčovny a vyčkat na další pokyny.
 6. Je zakázno brát zapůjčené vozidlo na trajekt a opustit s ním ostrov Kos bez předchozího písemného souhlasu půjčovny.